ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇವುಹಕ್ಕು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ