ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇವಿನ ತೊಟ್ಟಿ

  1. (ಹಸು, ಕುದುರೆಗಳ)ಗೋದಣ,ಗೊಂತು
    ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ