ಮೇಲ್ಮುಖದ ಒತ್ತಡ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲ್ಮುಖದ ಒತ್ತಡ

  1. ಉತ್ಥಾಪಕ ಬಲ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ