ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು

 1. _________________
  ಮೇಲ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ ಕುಣಿತ ಚನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English:
 1. canopy, en:canopy
 2. awning,en: awning
 3. balcony,en: balcony

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು

 1. ಚಪ್ಪರ, ಚಾವಣಿ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English: [[ ]], en: