ಮೇಲುಗೈಯಾಗಿರುವುದು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲುಗೈಯಾಗಿರುವುದು

  1. ಮಿಗಿಲಾಗಿರುವುದು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ