ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸ ಕೊಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸ ಕೊಡು

  1. ಮೇಲೇರಿಸು,ಬೆಂಬಲಿಸು,ಒತ್ತಾಸೆ ನೀಡು
    ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ