ಮೆಳೆ

  1. ಮೆಳೆಗುತ್ತಿ; ಸೀಗೆಯ ಮೆಳೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೆಳೆ

  1. ಬಿದಿರ ಮೆಳೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೆಳೆ

  1. ಬೆತ್ತದ ಮೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾವಿದೆ; ಬಿದಿರ ಮೆಳೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಮೆಳೆ&oldid=157598" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ