ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೆತ್ತೆತುಂಬು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ