ಮುಸುಕು, ಅವಕುಂಠನ

  1. _______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಸುಕು

  1. ಮೋಡ ಮುಸುಕಿದ ಬಾನು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಸುಕು

  1. ಮುಸುಕುಹಾಕು; ಮುಸುಕಿಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಸುಕು

  1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಸುಕು

  1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಸುಕು

  1. ಬಾನನ್ನು ಮುಸುಕಿದ ಹೊಗೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಸುಕು

  1. _____________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಮುಸುಕು&oldid=675169" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ