ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಳುಂಗಿಸು

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ