ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಳುಂಕಿಸು

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ