ಮುರುಕಲ ತಿನಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುರುಕಲ ತಿನಿಸು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ