ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುತ್ತೈದೆತನ

  1. ಸೌಮಂಗಲ್ಯ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ