ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಂದುವರಿದ

  1. ಹೆಚ್ಚಿದ,ಅಧಿಕವಾದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ