ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಂಚೂಣಿ ದಳ

  1. ಸೇನಾಮುಖ,ದಳಮುಖ,ಮುಂದಳ
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ