ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶ

  1. ಮೈದಾನ,ಬಯಲು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ