ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೀನದ ಗುರುತು

  1. ಮೀನ ರಾಶಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English:
  1. Pisces,en:Pisces
  2. the Fishes,en:the the Fishes