ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಿನುಗು

 1. ಹೊಳೆ,ಪ್ರಕಾಶಿಸು,ಥಳಥಳಿಸು,ಮಳಮಳಿಸು
  ಮಿನುಗುವ ಮಿರುಗು ಹುಳ
  ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • English:
 1. glisten, en: glisten
 2. glitter, en: glitter

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಿನುಗು

 1. _________________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಿನುಗು

 1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಿನುಗು

 1. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವ ಮಿಂಚುಹುಳ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಿನುಗು

 1. ಮಿನುಗುವ ಬಟ್ಟಲುಗಳು
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಿನುಗು

 1. ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಮಿನುಗುತ್ತಿವೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಮಿನುಗು&oldid=655469" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ