ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಿಂಚು

 1. ಅಚಿರಾಂಶು
 2. ಮಿಂಚು ದೀವಿಗೆ; ಮಿಂಚುರಿ; ಮಿಂಚಂಚೆ; ಮಿಂಚುವ ಚಿನ್ನದ ಉಡುಪು, ಸೌದಾಮಿನಿ.

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಮಿಂಚು

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಿಂಚು

 1. ಯ್ಮಿಂಚು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಿಂಚು

 1. ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಿಂಚು

 1. ಈ ಮದ್ದಿನ ಸಮಯ ಮಿಂಚಿಹೋಗಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಿಂಚು

 1. ಮಿಂಚುವ ಕಣ್ಣು ಗಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಿಂಚು

 1. ಮಿಂಚು ಮಿಂಚುತ್ತಿದೆ; ಗೊಂಚಲ್ಮಿಂಚು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಿಂಚು

 1. ಮಿಂಚುಗುರು; ಮಿಂಚುತಲೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಿಂಚು

 1. ಮಿಂಚುಳಿತಾಯ; ಮಿಂಚುಬೆಳಕು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಿಂಚು

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಿಂಚು

 1. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಿಂಚು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಮಿಂಚು&oldid=663791" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ