ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಾರ‍್ಪಡದಿರು

  1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಾರ‍್ಪಡದಿರು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ