ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಾದಕ ಪಾನೀಯ

  1. ಮದ್ಯ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ