ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಾಡದಿರುವುದು

  1. ತಪ್ಪುವುದು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ