ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಸಲತ್ತು ಮಾಡು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ