ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಸಲತ್ತು ಮಾಡು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ