ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಸಕು ಕಾಣ್ಕೆ

  1. ಮಬ್ಬು ಬೆಳಕು,ಮಬ್ಬು ನಂಬಿಕೆ
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ