ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಲ್ಲ ಪೊಳಲು

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ