ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಲ್ಲ ಪೊಳಲು

  1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ