ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮರೆಯದಿರು

  1. ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರು
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ