ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮರದ ನಿಲುವು

  1. (ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನಿಡಲು ಇರುವ ಮರದ ನಿಲುವು),ಮೇಜು,ಬಡು,ಅಡ್ಡಣಿಗೆ
    _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ