ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮರದ ದಿಮ್ಮಿ

  1. ನಾಟ,ಕೊರಡು
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ