ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮರದ ಕೊಂಬೆ

  1. ಪರೆ,ಗೆಲ್ಲು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: