ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮರದ ಕೊಂಬೆ

  1. ಪರೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: