ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮನೆಯೊಡತಿ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ