ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಕ್ಕಳಾಟಿಕೆಯ

  1. ಬಾಲಿಶ,ಹುಡುಗುತನದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ