ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಭಾಗ್ಯವಿಶೇಷ

  1. ಅದೃಷ್ಟ,ಸುದೈವ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ