ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇರೆ

  1. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದುದು,ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದುದು
  2. ________________
    ಬೇರೊಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ; ಅವನದು ಬೇರೆಯೆ ಹೇಳಿಕೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇರೆ

  1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇರೆ

  1. ಬೇರೊಬ್ಬ; ಬೇರೊಂದು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇರೆ

  1. ___________________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇರೆ

  1. ಬೇರೆ ಕಡೆ; ಬೇರಾಗು, ಬೇರೊಂದು, ಬೇರೊಬ್ಬ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇರೆ

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಬೇರೆ&oldid=553914" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ