ಬೇಗುದಿಗೊಳ್ಳು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇಗುದಿಗೊಳ್ಳು

  1. ಬವಣೆ ಪಡು,ಹಪಹಪಿಸು
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇಗುದಿಗೊಳ್ಳು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ