ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇಗುದಿಗೊಳ್

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ