ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇಗುದಿಗೊಳು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ