ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಳ್ಮಿಂಚು

  1. _____________
    _____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಬೆಳ್ಮಿಂಚು

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಳ್ಮಿಂಚು

  1. ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಮಿಂಚು, ಥಳಥಳಿಸುವ ಮಿಂಚು
    _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: