ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಳೆದಿಲ್ಲದ

  1. ಎಳಸಾದ,ಬಲಿತಿಲ್ಲದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ