ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಲೆಹಾಕದ

  1. ಬೆಲೆಕೇಳದ
    ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ