ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಲೆ

 1. ಬೆಲೆಯೇರು, ದರ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಲೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಲೆ

 1. ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ; ಅತ್ತೆ ಒಡೆದ ಮಡಿಕೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಲೆ

 1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಲೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಲೆ

 1. ಬೆಲೆಬಾಳು; ಬೆಲೆಬೀಳು; ಬೆಲೆಮಾಡು; ಬೆಲೆಕೊಡು; ಬೆಲೆಕಟ್ಟು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಲೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಲೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಲೆ

 1. ವೆಲೆ,ಕ್ರಯ,ಧಾರಣೆ,ಮೌಲ್ಯ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಬೆಲೆ&oldid=673504" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ