ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆನ್ನುಕೊಡು

  1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ