ಬೆಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರು

  1. _______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ