ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಾಲು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಾಲು

  1. _____________________


ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ