ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹರವು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹರವು

  1. ಒಣಗಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ