ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುವ ಬಯಕೆ

  1. ಜಿಹಾಸೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: