ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಗಿಗೊಳಿಸು

  1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ