ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಾಹ್ಯಾಕಾರ

  1. ಆಕೃತಿ,ಬಿಂಬ,ಪ್ರತಿಬಿಂಬ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ