ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು

  1. ರಂಭಾಪಲ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು