ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಾಯೊಣಗಿದ

  1. ಬಾಯಾರಿದ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ