ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಸರುಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಾನಂಜಿಕೆ

  1. ಅರಿಲುಗಳ ಇಲ್ಲವೇ ಬಾನಿನ ಪುರುಳುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಹೆದರಿಕೆ.
    ______________


ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ